Des de la direcció de serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ens fan arribar unes informacións que us poden resultar d’interès:

 1. La 2ª convocatòria de subvencions en espècie BICIEMPRESA: les empreses que ho sol·licitin podran gaudir de fins a 5 bicicletes elèctriques durant 6 mesos, amb el manteniment inclòs. Aquesta subvenció es pot sol·licitar fins al 17 de desembre.

T’expliquem algunes característiques:

 • L’objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d’aparcament segur, en bona part disponible al costat d’estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia).
 • Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d’un dels 36 municipis de l’AMB.
 • L’usuari de la bicicleta serà un treballador de l’empresa, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formen part de l’activitat econòmica).
 • Es podrà sol·licitar una subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal durant 6 mesos d’un màxim de 5 bicicletes (elèctriques o mecàniques, de passeig o plegables) per cada empresa sol·licitant. Els desplaçaments amb aquestes bicicletes hauran de tenir sempre origen o destinació dins del territori de l’AMB.
  Més informació

Aquí podeu veure un resum del pilot del programa Biciempresa al polígon del Pla, a Sant Feliu de Llobregat: https://www.youtube.com/watch?v=p05l2T_wQ3c.

2. D’altra banda i  fins al dia 30 de novembre, les empreses i entitats poden presentar als PREMIS BICIMPULS aquelles mesures que impulsen per promoure l’ús de la bicicleta en diferents modalitats, amb premis econòmics per a cada categoria de 3.000 €.

Els premis Bicimpuls neixen amb la finalitat de promoure l’ús quotidià de la bicicleta com a mode de transport a la metròpoli. Convocats per Movement, l’empresa concessionària del servei Bicibox, els premis arrenquen aquest 2018 en la seva primera convocatòria amb 5 categories:

 • Foment de la bicicleta per anar a l’escola.
 • Foment de la bicicleta per anar a la feina.
 • Promoció de la bicicleta com a eina d’inserció social.
 • Ús de la bicicleta com a eina d’expressió cultural.
 • Innovació relacionada amb la bicicleta.

Les activitats que es presentin a la convocatòria dels premis BICIMPULS 2018 han de complir amb els següents requeriments:

 • Hauran de dur-se a terme per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones, legalment constituïdes en el moment de l’atorgament.
 • Hauran d’aplicar-se, totalment o parcialment, en els municipis de l’AMB i estar adreçades a ciutadans o residents d’aquest àmbit.
 • Les activitats presentades hauran d’estar en funcionament en el moment de presentar-se la candidatura.
 • Una mateixa activitat no podrà presentar-se en més d’una de les categories dels premis.
 • La presentació d’una candidatura als premis no és incompatible amb la participació en altres convocatòries de premis, subvencions o reconeixements d’altres administracions o entitats.
 • No podrà participar en els premis cap empleat de MOVEMENT, ni l’AMB ni cap Ajuntament o administració present a l’àmbit metropolità, ni les agències de màrqueting, publicitat o altres proveïdors implicats en l’organització del premis.

Mes informació