El programa denominat «Fem ocupació per a joves», està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en col·laborció amb l’Ajuntament, i pretèn seleccionar les persones joves més adequades als llocs de treball requerits per les empreses de Viladecans. Participen joves d’entre 18 a 29 anys en situació d’atur, registrats a l’oficina de treball i amb GESO, Batxillerat i/o CFGM.

En aquest post descriurem breument en qué i en quant consisteix l’ajuda, i quin termini i quins requisits han de complir les empreses per participar. En el document que annexem al final hi ha informació molt més detallada (documentació a presentar, procediment per a contractar, etc).

En què consisteix la subvenció?

  • De cadascun dels contractes subscrits per l’empresa, el SOC subvencionarà les despeses salarials de l’empresa derivades dels contractesamb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.
  • La subvenció que atorga el SOC és per 6 mesos de contracte. 
  • Hi ha possibilitats d’una bestreta del 80% de l’import atorgat per contracte, quedant la resta del pagament per desprès d’acabada i justificada l’activitat.

Requisits a cumplir per part de l’empresa: 

L’Ajuntament de Viladecans seleccionarà les empreses que contractaran els joves. Els criteris sòn els següents:

  • Que l’empresa seleccionada estigui ubicada, preferentement, a Viladecans.
  • Que l’empresa no hagi acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional que contractaran en els darrers tres mesos per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial.
  • Que l’empresa assigni un/a tutor/a d’entre els seus treballadors per a tutoritzar al /a la jove.

Termini :

L’empresa podrà formalitzar contractes fins el 7 de novembre de 2018

Persona de contacte: 

Irene Díaz, tel 93 635 18 04, mail: femocupacioperajoves@viladecans.cat

Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses Can Calderon. Pots consultar un dossier d’informació aqui