L’ajuntament de Castelldefels concedeix subvencions destinades a fomentar la creació d’iniciatives econòmiques i donar suport a l’activitat dels autònoms, comerços i empreses ja creades que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Línia A: Foment de la creació d’empreses:
A1) Foment de l’autoocupació: Persones empadronades a Castelldefels abans de 01/11/2017, donar-se d’alta en el RETA entre 01/11/2017 i 30/10/2018, no haver estat donat d’alta al RETA en els dos darrers anys abans de l’actual alta i activitat desenvolupada a Castelldefels

A2) Foment de l’obertura de nous negocis: Persones físiques o jurídiques que iniciïn una nova activitat econòmica a Castelldefels, que donin d’alta una nova activitat econòmica a Castelldefels entre 01/11/2017 i 30/10/2018 en un local de lloguer i que el contracte de lloguer s’hagi realitzat amb posterioritat a 01/11/2017

A3) Foment del Canvi de nom de negocis: Persones físiques o jurídiques que realitzin un canvi de nom d’una activitat ja existent a  Castelldefels, entre 01/11/2017 i 30/10/2018, estar inscrit al Programa Reempresa i que el contracte de lloguer s’hagi realitzat amb posterioritat a 01/11/2017

Línia B: Foment de la Contractació:
B1) Foment de noves contractacions:  Persones físiques i/o jurídiques amb centre de treball a Castelldefels que contractin entre 01/11/2017 y 31/10/2018  durant un període no inferior a sis meses una Persona empadronada a Castelldefels i que porti sis mesos a l’atur, abans de començar a treballar

B2) Foment de la millora de la qualitat de la contractació: Persones físiques i/o jurídiques amb centre de treball a Castelldefels que millorin les condicions laborals de persones ja contractades, ja sigui fent una ampliació de la jornada laboral o reconvertint contractes temporals a contractes indefinits.

B3) Foment de la contractació de persones amb discapacitat: Persones físiques i/o jurídiques amb centre de treball a Castelldefels que contractin a persones amb discapacitat, empadronades a Castelldefels abans del 01/11/2017, o millorin les condicions laborals de persones amb discapacitat, ja contractades

Línia C: Foment de l’Economia social i cooperativa

C) Suport a l’Economia Social i Cooperativa: Entitats d’economia social amb centre de treball a Castelldefels que s’acullin a qualsevol de les mesures anteriors

Quan es pot sol·licitar

Des del dia 6 de juny de 2018 i fins al dia 30 d’octubre de 2018 o fins a exhaurir pressupost

Informació Relacionada

Mes informació a La Guaita, 93 635 25 75 i aquesta web