Em plau informar-vos de la posada en marxa de la segona edició del programa Consolida’t que creiem que pot ser del vostre interès per consolidar el vostre negoci.

Què és?

 El programa consisteix en un itinerari formatiu amb assessorament personalitzat per a millorar la viabilitat del negoci. Inclou les següents accions:

–          5 sessions d’assessorament individualitzat  en gestió del negoci

–          Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria

–          Itinerari formatiu personalitzat segons les vostres necessitats en gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió documental, comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, networking i coworking

Qui pot participar?

–          Persones treballadores autònomes que porten més de 6 mesos d’ activitat en el seu negoci

–          S’inclouen els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE)

–          S’inclouen els treballadors autònoms societaris integrats en una societat civil privada, una comunitat de béns o societat limitada sempre que no tinguin més de 4 persones contractades ni una facturació superior a 500.000€

–          Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom

Com participar?

Si esteu interessats en participar us podeu adreçar a qualsevol de les 14 entitats col·laboradores que trobareu a la plana web del programa. També podeu contactar amb nosaltres a través de la bústia treballautonom.emo@gencat.cat

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre el programa Consolida’t. Us convidem a participar-hi confiant que pugui ser d’utilitat per a la consolidació dels vostres projectes